Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Materiale fra afholdte projekter og arrangementer

Her finder du materiale fra de projekter og arrangementer, der tidligere er afholdt.

TR-møde 26. august 2019

Oplæg om ferieloven

Oplæg om ytringsfrihed

TR-møde 19. februar 2019

Den nye ferielov

Samtaler om sygefravær

Sygemeldt - hvad gør du?

Er du kommet til skade?

AR 275 - Attest til a-kasse - arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

PKA-oplæg fra TR-mødet den 27. august 2018

PowerPoint oplæg fra Tina Andersen, PKA

Inge M. Bryderups oplæg om anbringelser og familiepleje på medlemsarrangement 21. august 2018

PowerPoint oplæg fra Inge M. Bryderup

Oplæg af Asger Ridderhaugen - arbejdsmiljøkonference 19. juni 2018

PowerPoint oplæg fra Asger Ridderhaugen, Bro Behavior

Foredrag med Ann E. Knudsen - medlemsarrangement 14. maj 2018

PowerPoint oplæg fra Ann E. Knudsen

Foredrag med Camilla Grønlund - medlemsarrangement 6. marts 2018

PowerPoint oplæg fra Camilla Grønlund

Foredrag med Anders Petersen - TR-møde 5. dec. 2017

PowerPoint oplæg fra Anders Petersen

Foredrag med Lisbeth Zornig Andersen og Lotus Turell

PowerPoint oplæg fra Lisbeth og Lotus

Arbejdsmiljøkonferencen 6. juni 2017

PowerPoint oplæg fra Christina Busk, Etikos

AMR-workshop 3. maj 2017

Thomas Milsteds oplæg

Ledergeneralforsamling 7. marts 2017

Anders Senecas slides fra ledergeneralforsamlingen den 7. marts 2017 ”Led efter fagligheden – få succes med kerneopgaven” 

Materiale fra TR-mødet den 21. februar 2017

Lønforhandling - klæd din tillidsrepræsentant på til din lønforhandling
Sygesamtaler - ved faglig konsulent Helle Harmsen

Materiale fra TR-møderne 31. okt. og 1. nov 2016

Lokale arbejdstidsaftaler
Eksempel på lokalaftale

Deltidsansattes adgang til højere timetal
Tip en 11'er om offentlige ansættelsesforhold

Graviditet & Barsel

Materiale fra medlemsmødet med Johannes Andersen den 25. oktober 2016

Tendenser i tiden - Johannes Andersen

Materiale fra TR-mødet den 27. september 2016

Tjek af lønseddel 2016
Vejledning til lønseddel fra Silkeborg Data
Læs din løn fra KDM
Eksempel på lønseddel med fejl

Internt vagtbytte
Eksempel på lokalaftale vedr. internt vagtbytte
Skema ved frivilligt vagtbytte

Materiale fra arrangement for "Kvartetten" den 7. juni 2016

Arbejdstilsynets tilsynspraksis med psykisk arbejdsmiljø - Morten Hareskov-Jensen, tilsynsførende ved Arbejdstilsynet

Helle Torsbjerg Niewalds materiale

Materiale fra medlemsarrangement i Horsens den 2. juni 2016

Nedsat funktionsevne og seksualitet - Marianne Træbing Secher

Materiale fra familieplejearrangement i Randers den 6. april 2016

Chefpsykolog Marianne Schølers materiale

Materialer fra TR-møderne 29. februar og 1. marts 2016

Temadage og kurser, honorering
Kontrol af fejl i ferie med løn
Særlige ydelser under sygdom m.m.

Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal, tidsbegrænsede ansættelser, ansættelsesbreve og diskriminationssager/forskelsbehandling

Materialer fra TR-mødet den 29. september 2015

Powerpoint om ytringsfrihed
Powerpoint om risikovurdering og krisehåndtering
Inspiration til procedure ved vold eller trusler om vold samt ved traumatiske hændelser
Vores reaktioner efter en chokerende oplevelse


Lise Ravnkildes materiale fra medlems- og årsmødet for familieplejere den 31. august 2015 


Forebyg mobning på jobbet
Rejsekonsulent fra Videnscenter for Arbejdsmiljø Stig Erichsens materiale fra temadagen om mobning den 9. juni 2015.


Når TR forhandler løn
PowerPoint fra TR-møderne 23. og 24. februar 2015


Noter fra TR-møderne i november 2014.


Socialpædagogik - praksis baseret på viden
Udgivelse i forbindelse med høringen om forskning og udvikling den 2. oktober 2014 på Christiansborg.


Opsamling og anbefalinger fra Fremtidsværkstedet på Bøgeskovgård den 26. august 2014


Den dynamiske trio - 11. juni 2014
Den 11. juni holdt Socialpædagogerne Østjylland en temadag for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og deres ledere, hvor der var fokus på, hvordan trioen kan styrke samarbejdet i hverdagen og samtidig være bevidst om de forskellige roller, de indtager i samarbejdet med hinanden. Læs artiklen fra dagen her.

PowerPoint fra temadagen "Den dynamiske trio"


PowerPoint fra TR-møderne i maj 2014
Tilkaldevikarer, tidsbegrænset ansættelse og begivenhedsansættelser
Bryd den sociale arv
Cirka 400 medlemmer deltog den 19. maj 2014 i en hæsblæsende tour de force i de allermest udsatte danskeres liv, da Lisbeth Zornig Andersen holdt foredrag om omsorgssvigt og misbrug.

PowerPoint fra foredraget med Lisbeth Zornig Andersen

Regler for ytringsfrihed - oplæg af journalist Claus Leick 

Socialpædagogerne i fremtiden

Socialpædagogerne Østjylland har fokus på faget og kernefagligheden. Vi har blandt andet afholdt konferencer for både medlemmer, ledere og mellemledere.

Projektbeskrivelse
Socialpædagogerne Østjylland har - allerede inden kongressen - formuleret en offensiv udviklingsstrategi for fremtidens socialpædagogik. Det er med udgangspunkt i denne strategi, at projektet "Socialpædagogerne i fremtiden" har sit afsæt. Du kan læse projektbeskrivelsen her.
Godkendt projektbeskrivelse for "Socialpædagogerne i fremtiden"

Den socialpædagogiske kernefaglighed
Her finder du pjecen om den socialpædagogiske kernefaglighed

Udviklingsstrategi
Udviklingsstrategien for Socialpædagogerne Østjylland kan læses her.
Fremtidens socialpædagogik - handlestrategi for Socialpædagogerne Østjylland

Pjece fra medlemskonferencen den 4. april 2016
Pjece med de vigtigste pointer fra medlemskonferencen på Bygholm Park Hotel i Horsens den 4. april 2016:
Socialpædagogerne i fremtiden

Pjece fra lederkonferencen den 15. marts 2016
Pjece med de vigtigste pointer fra lederkonferencen på Koldkærgård den 15. marts 2016:
Socialpædagogerne i fremtiden

Pjece fra medlemskonferencen 14. september 2015
Pjece med de vigtigste pointer fra medlemskonferencen på Koldkærgård den 14. september 2015:
Socialpædagogerne i fremtiden

Sammendrag fra medlemskonferencen
Sammendrag af medlemskonferencen på Koldkærgård den 14. september 2015

Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategi - Socialpædagogerne i fremtiden.

Evaluering
Evaluering af projekt "Socialpædagogerne i fremtiden"

Materiale fra konferencen den 14. september 2015

Her kan du se præsentationen, som Mette Sillesen fra Future Navigator viste på konferencen på Koldkærgård den 14. september 2015.

Materiale fra workshoppen "Hvordan passer vi bedre på os selv og hinanden" med Helle Niewald fra Videncenter for Arbejdsmiljø

Toke Amlund fra Actant kom med dette oplæg om kernefaglighed.