Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Materiale fra afholdte projekter og arrangementer

Her finder du materiale fra de projekter og arrangementer, der tidligere er afholdt.

TR-møde 25. august 2020

Guide til videohilsen

Videohilsen til TR-kampagne

Værktøj: Sådan bruger du videohilsen som TR

TR-møde 26. august 2019

Oplæg om ferieloven

Oplæg om ytringsfrihed

TR-møde 19. februar 2019

Den nye ferielov

Samtaler om sygefravær

Sygemeldt - hvad gør du?

Er du kommet til skade?

AR 275 - Attest til a-kasse - arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Materiale fra TR-mødet den 21. februar 2017

Lønforhandling - klæd din tillidsrepræsentant på til din lønforhandling
Sygesamtaler - ved faglig konsulent Helle Harmsen

Materiale fra TR-møderne 31. okt. og 1. nov 2016

Lokale arbejdstidsaftaler
Eksempel på lokalaftale

Deltidsansattes adgang til højere timetal
Tip en 11'er om offentlige ansættelsesforhold

Graviditet & Barsel

Materiale fra TR-mødet den 27. september 2016

Tjek af lønseddel 2016
Vejledning til lønseddel fra Silkeborg Data
Læs din løn fra KDM
Eksempel på lønseddel med fejl

Internt vagtbytte
Eksempel på lokalaftale vedr. internt vagtbytte
Skema ved frivilligt vagtbytte

Materialer fra TR-møderne 29. februar og 1. marts 2016

Temadage og kurser, honorering
Kontrol af fejl i ferie med løn
Særlige ydelser under sygdom m.m.

Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal, tidsbegrænsede ansættelser, ansættelsesbreve og diskriminationssager/forskelsbehandling


Når TR forhandler løn
PowerPoint fra TR-møderne 23. og 24. februar 2015


Noter fra TR-møderne i november 2014.


Den dynamiske trio - 11. juni 2014
Den 11. juni holdt Socialpædagogerne Østjylland en temadag for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og deres ledere, hvor der var fokus på, hvordan trioen kan styrke samarbejdet i hverdagen og samtidig være bevidst om de forskellige roller, de indtager i samarbejdet med hinanden. Læs artiklen fra dagen her.


PowerPoint fra TR-møderne i maj 2014
Tilkaldevikarer, tidsbegrænset ansættelse og begivenhedsansættelser

Socialpædagogerne i fremtiden

Socialpædagogerne Østjylland har fokus på faget og kernefagligheden. Vi har blandt andet afholdt konferencer for både medlemmer, ledere og mellemledere.

Projektbeskrivelse
Socialpædagogerne Østjylland har - allerede inden kongressen - formuleret en offensiv udviklingsstrategi for fremtidens socialpædagogik. Det er med udgangspunkt i denne strategi, at projektet "Socialpædagogerne i fremtiden" har sit afsæt. Du kan læse projektbeskrivelsen her.
Godkendt projektbeskrivelse for "Socialpædagogerne i fremtiden"

Den socialpædagogiske kernefaglighed
Her finder du pjecen om den socialpædagogiske kernefaglighed

Udviklingsstrategi
Udviklingsstrategien for Socialpædagogerne Østjylland kan læses her.
Fremtidens socialpædagogik - handlestrategi for Socialpædagogerne Østjylland

Pjece fra medlemskonferencen den 4. april 2016
Pjece med de vigtigste pointer fra medlemskonferencen på Bygholm Park Hotel i Horsens den 4. april 2016:
Socialpædagogerne i fremtiden

Pjece fra lederkonferencen den 15. marts 2016
Pjece med de vigtigste pointer fra lederkonferencen på Koldkærgård den 15. marts 2016:
Socialpædagogerne i fremtiden

Pjece fra medlemskonferencen 14. september 2015
Pjece med de vigtigste pointer fra medlemskonferencen på Koldkærgård den 14. september 2015:
Socialpædagogerne i fremtiden

Sammendrag fra medlemskonferencen
Sammendrag af medlemskonferencen på Koldkærgård den 14. september 2015

Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategi - Socialpædagogerne i fremtiden.

Evaluering
Evaluering af projekt "Socialpædagogerne i fremtiden"