Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Materiale fra afholdte projekter og arrangementer

Her finder du materiale fra de projekter og arrangementer, der tidligere er afholdt.

TR-møde 24. oktober 2023
Er du kommet til skade på jobbet
Sådan håndterer du alvorlige ulykker på arbejdspladsen
Eksternt organisationscirkulære nr. 11
Oplæg om arbejdsskadeområdet (24. oktober 2023)
Ferieregler
TR Bisidderrollen før, under og efter

Trio-konference 31. maj 2022
Kommunikation og arbejdsfællesskaber under forandringer- PowerPoint fra konferencen
Stærkere sammen- Brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab
Skab robuste forandringer
Forandringsreaktioner

Materiale fra TR-intro 18. januar 2022
Intromøde for tillidsrepræsentanter
TR-intro MED og ORG

Trio-konference 15. november 2021
Præsentationssamfundet- Anders Petersen
Fokus på arbejdsglæde og forandringslyst- Jon Kjær Nielsen

TR-møde 26. oktober 2021
PKA-materiale fra TR-mødet
SENIORTANKER - Forberedelse til din senkarriere og pensionsovergang
SENIORSAMTALER - En ledelsesguide til den gode seniorsamtale
SENIORSTRATEGIER - En guide til ledelsen i at rammesætte det gode seniorarbejdsliv

TR-møde 25. august 2021
Værktøjer til lønforhandling
Tips og tricks til lønforhandling

Materiale fra TR-intro 1. marts 2021
Fra sygdom til afsked
Lønforhandling
MED og ORG

Trio-konference 4. november 2020
'Fra konflikt til samarbejde' - Mette Lindhardt, erhvervspsykolog

TR-møde 26. oktober 2020
De nye ferieregler

TR-møde 25. august 2020
Guide til videohilsen
Videohilsen til TR-kampagne
Værktøj: Sådan bruger du videohilsen som TR

TR-møde 26. august 2019
Oplæg om ferieloven
Oplæg om ytringsfrihed

TR-møde 19. februar 2019
Den nye ferielov
Samtaler om sygefravær
Sygemeldt - hvad gør du?
Er du kommet til skade
AR 275 - Attest til a-kasse - arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

Materiale fra TR-mødet den 21. februar 2017
Lønforhandling - klæd din tillidsrepræsentant på til din lønforhandling
Sygesamtaler - ved faglig konsulent Helle Harmsen

Materiale fra TR-møderne 31. okt. og 1. nov 2016
Lokale arbejdstidsaftaler
Eksempel på lokalaftale

Deltidsansattes adgang til højere timetal
Tip en 11'er om offentlige ansættelsesforhold

Graviditet & Barsel

Materiale fra TR-mødet den 27. september 2016
Tjek af lønseddel 2016
Vejledning til lønseddel fra Silkeborg Data
Læs din løn fra KDM
Eksempel på lønseddel med fejl

Internt vagtbytte
Eksempel på lokalaftale vedr. internt vagtbytte
Skema ved frivilligt vagtbytte

Materiale fra TR-møderne 29. februar og 1. marts 2016
Temadage og kurser, honorering
Kontrol af fejl i ferie med løn
Særlige ydelser under sygdom m.m.

Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal, tidsbegrænsede ansættelser, ansættelsesbreve og diskriminationssager/forskelsbehandling


Når TR forhandler løn
PowerPoint fra TR-møderne 23. og 24. februar 2015


Noter fra TR-møderne i november 2014.


Den dynamiske trio - 11. juni 2014
Den 11. juni holdt Socialpædagogerne Østjylland en temadag for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og deres ledere, hvor der var fokus på, hvordan trioen kan styrke samarbejdet i hverdagen og samtidig være bevidst om de forskellige roller, de indtager i samarbejdet med hinanden. Læs artiklen fra dagen her.


PowerPoint fra TR-møderne i maj 2014
Tilkaldevikarer, tidsbegrænset ansættelse og begivenhedsansættelser

Socialpædagogerne i fremtiden

Socialpædagogerne Østjylland har fokus på faget og kernefagligheden. Vi har blandt andet afholdt konferencer for både medlemmer, ledere og mellemledere.

Projektbeskrivelse
Socialpædagogerne Østjylland har - allerede inden kongressen - formuleret en offensiv udviklingsstrategi for fremtidens socialpædagogik. Det er med udgangspunkt i denne strategi, at projektet "Socialpædagogerne i fremtiden" har sit afsæt. Du kan læse projektbeskrivelsen her.
Godkendt projektbeskrivelse for "Socialpædagogerne i fremtiden"

Den socialpædagogiske kernefaglighed
Her finder du pjecen om den socialpædagogiske kernefaglighed

Udviklingsstrategi
Udviklingsstrategien for Socialpædagogerne Østjylland kan læses her.
Fremtidens socialpædagogik - handlestrategi for Socialpædagogerne Østjylland

Pjece fra medlemskonferencen den 4. april 2016
Pjece med de vigtigste pointer fra medlemskonferencen på Bygholm Park Hotel i Horsens den 4. april 2016:
Socialpædagogerne i fremtiden

Pjece fra lederkonferencen den 15. marts 2016
Pjece med de vigtigste pointer fra lederkonferencen på Koldkærgård den 15. marts 2016:
Socialpædagogerne i fremtiden

Pjece fra medlemskonferencen 14. september 2015
Pjece med de vigtigste pointer fra medlemskonferencen på Koldkærgård den 14. september 2015:
Socialpædagogerne i fremtiden

Sammendrag fra medlemskonferencen
Sammendrag af medlemskonferencen på Koldkærgård den 14. september 2015

Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategi - Socialpædagogerne i fremtiden.

Evaluering
Evaluering af projekt "Socialpædagogerne i fremtiden"