Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne Midtjylland

Velkommen til vores hjemmeside

Kontakt

Socialpædagogerne Midtjylland
Telefon: 7248 6300
E-mail: oestjylland@sl.dk
Sikker post: 
sl_sikker_oj@sl.dk

A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 14:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 12:00 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 13:00

Adresse

Socialpædagogerne Østjylland
Søren Frichs Vej 42 C
8230 Åbyhøj

Det vil ikke være muligt at træffe vores sagsbehandlere og konsulenter

onsdag den 6. december 2023 og torsdag den 7. december 2023 på grund af konsulentuddannelse.

Er din henvendelse uopsættelig, bedes du sende en mail til oestjylland@sl.dk med en kort beskrivelse samt dit telefonnummer. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

De træffes igen på telefonen fredag den 8. december 2023 fra kl. 9.00- 13.00

Nyt administrativt kredssamarbejde

Socialpædagogerne Østjylland og Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland har indgået et administrativt kredssamarbejde.

Konkret betyder det, at de faglige afdelingerne i kredsene skifter navn til Socialpædagogerne Midtjylland, og at vi får en fælles indgang på telefonen.

Vores fælles telefonnummer er tlf. 7248 6300 og vores nye fælles åbningstider er:

Mandag kl. 9.00-14.00

Tirsdag kl. 9.00-14.00

Onsdag kl. 9.00-14.00

Torsdag kl. 12.00-16.00

 Fredag  kl. 9.00-13.00

Det administrative kredssamarbejde har ikke betydning for det politiske arbejde.

Ændringerne træder i kraft onsdag den 15. november 2023

Kredsens arrangementer

Medlemsarrangementer 2023

Her kan du læse om årets medlemsarrangementer.

Igen i 2023 har vi valgt at slå arrangementerne sammen på tværs
af kredsene Midt- og Vestjylland og Østjylland. 
Medlemsarrangementerne bliver tilbudt i fysisk form og via
livestreaming. På den måde kan du deltage, selv når oplægget
bliver holdt langt væk fra bopælen.
Vi håber, du kan lide udvalget af oplægsholdere.
Vi glæder os til at se dig

Klik her for at se de spændende arrangementer

Medlemsarrangement med Christian Ebbe fra Kofoedsminde.

Torsdag den 7. december 2023 kl. 16.30-19.00. BDO Lounge, Tinghallen, Tingvej 20, 8800 Viborg eller via livestreaming.

Christian Ebbe giver et indblik i Kofoedsmindes komplekse og lukkede verden med visitering, kriminalitet m.m. Han stiller skarpt på, hvordan man på Kofoedsminde tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger, samt hvordan målgruppens udadreagerende og problematiske adfærd kan håndteres så specialpædagogisk hensigtsmæssigt som muligt.

Christian Ebbe er afdelingsleder for to sikrede afdelinger på Kofoedsminde. Han er uddannet socialpædagog og har en diplomuddannelse i ledelse. Han medvirkede i DR-dokumentaren ’De særligt farlige’, der netop handler om Kofoedsmindes målgruppe og tilgangen til beboerne.

Der vil være en let forplejning i forbindelse med oplægget.

Tilmelding til det fysiske arrangement skal ske via dette link senest den 23. november 2023.

Tilmelding til livestreaming skal ske via dette link senest den 30. november 2023.

Dialogmøder

Med “Kredsen ud på arbejdspladsen” inviterer vi til en fælles dialog om henholdsvis professionel etik, kernefaglighed, fagligt krydspres, faglige bekymringer, kommunikation og kultur, arbejdsmiljø, arbejdsmarkedstendenser og forandringer på arbejdspladen.

I har som arbejdsplads, afdeling eller personalegruppe nu mulighed for at få os ud til et dialogmøde.

Læs mere om dialogmøderne her.

Faglighed forandrer liv

Bliv medlem

Bliv socialpædagog