Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne Østjylland

Kontakt

Socialpædagogerne Østjylland
Telefon: 7248 6300
E-mail: oestjylland@sl.dk
Sikker post: 
sl_sikker_oj@sl.dk

A-kassen: 7248 6010

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 14:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 12:00 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 13:00

Adresse

Socialpædagogerne Østjylland
Søren Frichs Vej 42 C
8230 Åbyhøj

Efterårstur for seniorer 26. oktober

Turen går til Museum Tipitz i Blåvand og Ribe Domkirke.

Prisen er 250 kr. for medlemmer af Socialpædagogerne Østjylland og 350 kr. for ikke-medlemmer, der ledsager et medlem. Beløbet dækker transport og forplejning - drikkevarer er for egen regning. Betaling via MobilePay 887275 (husk at skrive dit navn og opsamlingssted) ved tilmelding.

Opsamlingssteder
Kl. 07.00 ved Kulturhuset i Randers
Kl. 07.45 ved kirken Viby Torv i Aarhus
Kl. 08.15 ved Skanderborg Station 
Kl. 08.35 ved Q8 afkørsel 56, Horsens 

Tilmeld dig via dette link eller ved at sende en mail til oestjylland@sl.dk senest den 18. oktober. Der er 40 pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Kontaktperson for turen er Betty Fruerlund, tlf. 2396 4082.

Dialogmøder_crop

Dialogmøder

Med “Kredsen ud på arbejdspladsen” inviterer vi til en fælles dialog om henholdsvis professionel etik, kernefaglighed, fagligt krydspres, faglige bekymringer, kommunikation og kultur, arbejdsmiljø, arbejdsmarkedstendenser og forandringer på arbejdspladen.

En dialog kan få os tættere på hinanden – en dialog kan gøre, at vi opnår fælles forståelse.

En dialog kan give anledning til at spørge yderligere ind – eller skabe grobund for en fælles handling.

I har som arbejdsplads, afdeling eller personalegruppe nu mulighed for at få os ud til et dialogmøde.

Læs mere om dialogmøderne her.

Styrke til at være noget for andre


Generalforsamling 2021

Kære medlem

Socialpædagogerne Østjylland afholdt generalforsamling den 12. oktober 2021 i FH Aarhussalen. 

Her kan du se, hvem der blev valgt på generalforsamlingen:
Oversigt over bestyrelse og kongresdelegation

Her kan du læse den skriftlige beretning:
Generalforsamlingshæfte 2021

Faglighed forandrer liv

Bliv medlem

Bliv socialpædagog