Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Her finder du nyheder og nyttig information, som du kan bruge i dit hverv som AMR i kreds Østjylland.

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på en socialpædagogisk arbejdsplads i Østjylland kan du her finde information og vejledning til dit hverv som AMR.

Det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning, og både ledelse og medarbejdere har indflydelse på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Som AMR indgår du i et tæt samarbejde med din ledelse og tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads. En lokal "dynamisk trio", hvor arbejdspladsens lokale arbejdsmiljømæssige udfordringer klares i hverdagen.

Den formelle behandling af arbejdsmiljøet foregår på arbejdspladsens MED-møder. Som AMR sidder du som hovedregel i det lokale MED-udvalg. AMR kan også sidde i kommunens/regionens hovedMED-udvalg.

Spørg din tillidsrepræsentant, hvordan kommunens/regionens MED-struktur er organiseret, og hvordan du kan blive medlem af udvalgene.

Har du spørgsmål til kredsen om arbejdsmiljøet, er du velkommen til at kontakte faglig sagsbehandler Bente Rasmussen på mail oestjylland@sl.dk eller telefon 7248 6300.

AMR-intro 24. november 2020
Slides fra AMR-intro 24. november 2020

Trio-konference 4. november 2020
'Fra konflikt til samarbejde' - Mette Lindhardt, erhvervspsykolog