Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredskontoret

Socialpædagogerne Østjylland har adresse i Frichsparken, som førhen husede en af byens allerstørste arbejdspladser - en togfabrik.

Det summer af aktivitet i åbningstiden. 

Telefonerne ringer, medlemmer kommer og går. 

Ind imellem er der også møder og kurser af forskellig art. 

Udenfor åbningstiden arbejder vi videre med sagsbehandlingen for kredsens medlemmer på baggrund af de henvendelser, vi har fået enten via personlig henvendelse, pr. telefon eller pr. mail og post.

Det kan for eksempel være en opsigelse, hvor vi skal dokumentere, at der er basis for en erstatning fra arbejdsgiver, fordi overenskomsten ikke er blevet overholdt, eller måske en forhandling om nye overenskomster, nye arbejdstidsaftaler, seniorordninger, skånejob, koloniaftaler og meget mere.

A-kassen udbetaler dagpenge og andre a-kasse ydelser. A-kassen vejleder og rådgiver kredsens ledige medlemmer om rettigheder, pligter og ikke mindst mulighederne i arbejdsløshedslovgivningen. A-kassen kan hjælpe dig videre, hvis du i en periode er arbejdsløs eller søger nyt arbejde.