Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Nyhedsmail og presse

Vi kommunikerer målrettet til særlige målgrupper. Vi sender nyhedsmail til: medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og mellemledere samt familieplejere. Vi skriver også pressemeddelelser og debatindlæg i relevante eksterne medier.

Socialpædagogerne Østjylland udsender nyhedsmail til medlemmerne, når der er relevante emner på dagsordenen.

Nyhedsmailene er en vigtig del af vores nye kommunikationsstrategi, hvor vi sætter fokus på den socialpædagogiske profession og udvikling af fagligheden. Målet er, at vores kommunikation er målrettet, tydelig og let tilgængelig, således at du oplever, at du er godt orienteret om, hvad der foregår i din fagforening.

Vi arbejder strategisk og målrettet med politisk kommunikation for at komme i en konstruktiv dialog med de politiske og administrative beslutningstagere i kommunerne og regionen. Det foregår både i en direkte dialog og via deltagelse i den offentlige debat i medierne.

Vi arbejder med en målrettet kommunikation, hvor vi iværksætter en række forskellige formidlingsmæssige aktiviteter til definerede målgrupper. Derfor bliver der udsendt nyhedsmail til:

  • Medlemmer
  • Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
  • Ledere og mellemledere
  • Familieplejere

I vores kommunikation sætter vi fokus på den faglige formidling for at understøtte udviklingen af den socialpædagogiske faglighed og professionstænkning. Det gør vi blandt andet ved at sætte særligt fokus på faglige problemstillinger og udviklingsfelter og gå i dybden med dem ved at formidle ny faglig viden, erfaringer og diskurser på diverse arrangementer i kredsen for medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt ledere og mellemledere.

Desuden iværksætter vi ad hoc formidling i forhold til helt konkrete områder eller sager, der dukker op. Her vil vi i en afgrænset periode formidle til relevante målgrupper omkring konkrete initiativer og tiltag for at holde dem løbende orienteret om, hvad der sker i deres sag. Det kan eksempelvis være i forbindelse med nedskæringer, lukninger, strukturændringer mv.

På den måde er det vores mål at gøre den samlede kommunikationsindsats både målrettet, relevant og vedkommende for alle vores medlemmer.