Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kredsbestyrelsen

Her finder du relevante oplysninger om kredsbestyrelsen. Hvem sidder i bestyrelsen, hvornår holder de møder, referater fra møderne, generalforsamling og politikpapirer m.m.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen vælges på kredsens generalforsamling for to år ad gangen og udarbejder mål og rammer for kredsens arbejde. Bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde og budget godkendes på kredsens generalforsamling.