Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tillidsrepræsentant (TR)

Her finder du nyttig information, som du kan bruge i dit hverv som TR i kreds Østjylland.

Lokalaftaler og forhandlingskompetence
Du får kompetence til at forhandle løn og indgå lokalaftaler i henhold til arbejdstidsaftalen, når du har gennemgået TR-Basisuddannelsen. Kredsen sender et kompetenceskema til dig, som du skal sende til lønningskontoret/HR-afdelingen på din arbejdsplads, så de ved, at du har kompetencen inden for ovenstående områder.

Procedure forud for indgåelse af lokalaftale - februar 2022
Her finder du en oversigt over, hvad du som TR må forhandle lokalt på din arbejdsplads - februar 2022

Når TR forhandler løn
PowerPoint fra TR-møderne 23. og 24. februar 2015
Procedure ved tjek af lønsedler- marts 2023

Årlig løndrøftelse 
Forud for den årlige løndrøftelse mellem din ledelse og dig som TR kan du her hente inspiration til at udarbejde en skrivelse, der kan sendes til din ledelse. Kredskontoret kan være repræsenteret ved dette møde. 
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl, skal du naturligvis kontakte kredsen.

Skabelon til lokalaftaler
Aftale om nedsættelse af hviletid samt fridøgns længde
Bilag til aftale om nedsættelse af hviletid samt fridøgns længde

Inspiration til spørgsmål i forbindelse med evaluering af lokalaftaler vedr. arbejdstidens længde

Aftale om honorering for deltagelse i koloni

TR-valg
Organisationscirkulære nr. 10 vedr. TR-valg - revideret juni 2020
Dispensation vedrørende valg af tillidsrepræsentant - februar 2021

Ny- eller genvalgt TR
Skabelon til indkaldelse til TR-valg for ansatte under overenskomst mellem Socialpædagogerne og KL

Skabelon til indkaldelse til TR-valg for ansatte under overenskomst mellem Socialpædagogerne og RLTN

Er du blevet (gen)valgt som TR? - her finder du registreringsskemaet (udfyldes på din computer)
Registreringsskema (pdf til print)

Er DU din arbejdsplads' nye tillidsrepræsentant? - her finder du vigtig viden som nyvalgt TR

Valg af tillidsrepræsentant
Her finder du retningslinjerne for valg af tillidsrepræsentant

Jeg er din TR - ved du, hvad jeg laver? (Word-dokument, som du kan downloade og gøre til din egen personlige version)

Jeg er din TR - ved du, hvad jeg laver? - her kan din kollega se, hvilke opgaver en TR har (Pdf-fil, som du kan printe)

Dispensation fra uddannelseskravet - TR februar 2010

Folder med gode råd til tillidsrepræsentanter, som har studerende i praktik på arbejdspladsen.

Udviklingssamtaler 
Som tillidsrepræsentant tilbydes du en udviklingssamtale senest 6 måneder efter gennemførelse af basisuddannelsen.
Efterfølgende tilbydes du en samtale hvert andet år. 
Samtalerne bliver afholdt på kredskontoret i Frichsparken, Søren Frichsvej 42 C, 8230 Åbyhøj.
Du skal give en tilbagemelding på, om du kan deltage i udviklingssamtalen. Hvis du ikke kan deltage den pågældende dag, kommer du bagest i køen, hvilket betyder, at der kan gå lang tid, inden du tilbydes en ny samtale.
Udviklingssamtalen bliver afholdt af Sara Ellesøe Hansen eller Mette Marhauer, faglige sekretærer. Det er en coachende samtale med fokus på dine nuværende kompetencer og fortsatte kompetenceudvikling i rollen som tillidsrepræsentant. 
Udviklingssamtalen er et tilbud til alle tillidsrepræsentanter. Vi håber, at du vil prioritere udviklingssamtalen. 

Coronavirus: spørgsmål og svar
Læs mere om coronavirus her

Særlige aftaler - covid-19
De aftaler, som vi ekstraordinært har indgået finder du under din kommune/region her på hjemmesiden.

Procedure ved vold og trusler
Procedure ved vold
Vores reaktioner efter en chokerende oplevelse

Sammensætning af Lokalt MED udvalg
Her finder du Socialpædagogerne Østjyllands holdning til, hvordan MED udvalg bør sammensættes lokalt/decentralt - maj 2020

TR-møde 17. april 2023
TR´s handleplan
Powerpoint Retningslinje for ansættelsesproceduren i kommunen-regionen
Powerpoint fra workshoppen: Ansættelse af socialpædagogisk personale og ledelse

TR-møde 11. oktober 2022
Botilbud er puljetime-pionerer
Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal KL/KTO

TR-møde 23. august 2022
Workshop om TR på flere matrikler

TR-møde 22. marts 2022
Arbejdstid i et arbejdsmiljøperspektiv

TR-møde 25. august 2021
Værktøjer til lønforhandling
Tips og tricks til lønforhandling

TR-møde 13. april 2021
Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne
Plakat - det der MED

Trio-konference 4. november 2020
'Fra konflikt til samarbejde' - Mette Lindhardt, erhvervspsykolog

TR-møde 26. oktober 2020
De nye ferieregler

Oplæg fra TR-døgnet den 2. og 3. marts 2020
Synlighed, relation, organisering - oplæg af Thomas Phillipsen
Mentimeter - hvilke idéer har vi til organiseringsindsatser på vores arbejdspladser? - oplæg af Thomas Phillipsen
Workshop om at styrke fællesskabet - oplæg af Lærke Kamma Clausen


TR-rollen og kompetencer
Powerpoint-præsentation fra TR-møderne 17. og 18. februar 2014


Skal du være bisidder ved samtale?
Tjekliste som er god for dig som TR at have ved hånden, hvis du skal være bisidder ved en samtale.


Lønforsikring
Slides fra TR-møderne i maj vedrørende lønforsikringen.


Slides fra TR-møderne i november 2012 "Den vanskelige samtale"


Nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom
Her kan du læse faglig information fra Socialpædagogerne vedrørende de nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom.