Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Tillidsrepræsentant (TR)

Her finder du nyttig information, som du kan bruge i dit hverv som TR i kreds Østjylland.

Skabelon til lokalaftaler
Aftale om nedsættelse af hviletid samt fridøgns længde
Bilag til aftale om nedsættelse af hviletid samt fridøgns længde

Aftale om honorering for deltagelse i koloni

Hvad må du som TR forhandle?
Her finder du en oversigt over, hvad du som TR må forhandle lokalt på din arbejdsplads

PKA-oplæg fra TR-mødet den 27. august 2018
PowerPoint oplæg fra Tina Andersen, PKA

Foredrag med Anders Petersen - TR-møde 5. dec. 2017
PowerPoint oplæg fra Anders Petersen

Materiale fra TR-mødet den 21. februar 2017
Lønforhandling - klæd din tillidsrepræsentant på til din lønforhandling
Sygesamtaler - ved faglig konsulent Helle Harmsen

Ny- eller genvalgt TR
Skabelon til indkaldelse til TR-valg for ansatte under overenskomst mellem Socialpædagogerne og KL

Er du blevet (gen)valgt som TR? - her finder du registreringsskemaet

Er DU din arbejdsplads' nye tillidsrepræsentant? - her finder du vigtig viden som nyvalgt TR

Valg af tillidsrepræsentant
Her finder du retningslinjerne for valg af tillidsrepræsentant

Jeg er din TR - ved du, hvad jeg laver? - her kan din kollega se, hvilke opgaver en TR har


Forhandlingskompetence
Her kan du læse, hvad du som TR kan forhandle, når du har fået forhandlingskompetencen
Du får kompetence til at forhandle løn og indgå lokalaftaler i henhold til arbejdstidsaftalen, når du har gennemgået TR-Basisuddannelsen. Kredsen sender et kompetenceskema til dig, som du bedes underskrive og sende retur til kredsen. Desuden skal du sende skemaet til lønningskontoret/HR-afdelingen på din arbejdsplads, så de ved, at du har kompetencen inden for ovenstående områder.

Når TR forhandler løn
PowerPoint fra TR-møderne 23. og 24. februar 2015

Årlig løndrøftelse 
Forud for den årlige løndrøftelse mellem din ledelse og dig som TR kan du her hente inspiration til at udarbejde en skrivelse, der kan sendes til din ledelse. Kredskontoret kan være repræsenteret ved dette møde. 
Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl, skal du naturligvis kontakte kredsen.

Frivillighed
Her finder du dokumenterne Frivillighedscharter og Spilleregler 2014.


TR-rollen og kompetencer
Powerpoint-præsentation fra TR-møderne 17. og 18. februar 2014


Skal du være bisidder ved samtale?
Tjekliste som er god for dig som TR at have ved hånden, hvis du skal være bisidder ved en samtale.


Lønforsikring
Slides fra TR-møderne i maj vedrørende lønforsikringen.


Slides fra TR-møderne i november 2012 "Den vanskelige samtale"


Nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom
Her kan du læse faglig information fra Socialpædagogerne vedrørende de nye regler om ret til erstatningsferie ved sygdom. 


Folder med gode råd til tillidsrepræsentanter, som har studerende i praktik på arbejdspladsen.


Dispensation fra uddannelseskravet - TR februar 2010


Udviklingssamtaler 
Som tillidsrepræsentant tilbydes du en udviklingssamtale senest 6 måneder efter gennemførelse af basisuddannelsen.
Efterfølgende tilbydes du en samtale hvert andet år. 
Samtalerne bliver afholdt på kredskontoret i Frichsparken, Søren Frichsvej 42 C, 8230 Åbyhøj.
Du skal give en tilbagemelding på, om du kan deltage i udviklingssamtalen. Hvis du ikke kan deltage den pågældende dag, kommer du bagest i køen, hvilket betyder, at der kan gå lang tid, inden du tilbydes en ny samtale.
Udviklingssamtalen bliver afholdt af Martin Astrup Dam eller Mette Marhauer, faglige sekretærer. Det er en coachende samtale med fokus på dine nuværende kompetencer og fortsatte kompetenceudvikling i rollen som tillidsrepræsentant. 
Udviklingssamtalen er et tilbud til alle tillidsrepræsentanter. Vi håber, at du vil prioritere udviklingssamtalen. 


 

Tillidsrepræsentant (TR)