Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TR-Intromøder

Praktisk information omkring de lokale TR-intromøder og materiale fra afholdte TR-intromøder

Lokale TR-intromøder

Du vil blive inviteret til TR-velkomstmøde, når du er blevet valgt til tillidsrepræsentant. Mødet afvikles som en individuel samtale med faglig sagsbehandler Bente Rasmussen. Der er afsat en time til samtalen.

Samtalen afholdes i kredsens lokaler på Søren Frichs Vej 42 C i Frichsparken, 8230 Åbyhøj. Find Frichsparken her på kortet.  

Tre gange om året afholder kredsen heldags TR-intromøder. Du vil få tilsendt et program for mødet ca. 14 dage før mødet afholdes. Næste TR-intromøde er tirsdag den 5. april 2022.

Øvrige TR-kurser kan du læse om i kursuskataloget på www.sl.dk

Parkering i forbindelse med kurser/møder skal ske på betalingsanlægget i Frichsparken eller på de omkringliggende veje. Tag parkeringsbilletten med til mødet, så refunderer kredsen udgiften.

Er DU din arbejdsplads' nye tillidsrepræsentant? - her finder du vigtig viden som nyvalgt TR

Materiale fra TR-intro 18. januar 2022
Intromøde for tillidsrepræsentanter
TR-intro MED og ORG

Materiale fra TR-intro 1. marts 2021
Fra sygdom til afsked
Lønforhandling
MED og ORG