Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Syddjurs Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Syddjurs Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Hoved MED-udvalg:
Trine Holm Mikkelsen 
Lokalpsykiatrien Afd. Bostøtte 
thm@syddjurs.dk

Område MED Social 
Trine Holm Mikkelsen 
Lokalpsykiatri/Bostøtte 
thm@syddjurs.dk

Villy Nielsen
Skovly ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud
vhdn@syddjurs.dk

Julle Foss Julius
Lilleeje ved Syddjurs Bo – og aktivitetstilbud
kaju@syddjurs.dk

Område MED Familie
Charlotte Mecklenburg Von Undall
Familieværket
cmvu@syddjurs.dk

 

Vilkårsaftaler for tillidshverv i Syddjurs Kommune
Rammeaftale for honorering af tillidsrepræsentanter (1. april 2008)
Aftale om medarbejderrepræsentanters tidsforbrug (februar 2014)

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Corona - særlige covid-19 aftaler
Fælles forståelse om øget fleksibilitet som følge af Covid-19
Mail sendt til TR i Syddjurs Kommune den 14. april
Lokalaftale indgået mellem Syddjurs Kommune og Socialpædagogerne Østjylland i forbindelse med Covid-19
Mail sendt til TR i Syddjurs Kommune den 24. marts

Fælles forståelse i Syddjurs Kommune vedrørende udmøntning af Fælleserklæringen af 10. december 2021 indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om øget fleksibel arbejdstilrettelæggelse som følge af COVID- 19 - gældende til 22.02.2022

Syddjurs Kommune
Aftale om samarbejdet mellem frivillige, ansatte og Syddjurs Kommune (marts 2020)

Boenheden Lindebo
Lokalaftale vedrørende arbejdstid på Boenheden Lindebo (august 2020)

Syddjurs Bostøtte
Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler indgået mellem Syddjurs Bostøtte - Psykiatri team Øst og Socialpædagogerne Østjylland

Vestergade 114 A
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Vestergade 114 A (marts 2018)

Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Vestergade 114 stuen (marts 2018)

Skovparken
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Skovparken (marts 2018)

Tendrup Møllevej
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for nattevagt ansat på Tendrup Møllevej (2018)

Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune vedr. arbejdstid for koordinator Tendrup Møllevej (marts 2018) 

Lille Eje og Vestergaard
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Lille Eje og Vestergaard (marts 2018)

Lanternen
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Lanternen (marts 2018)

Kahytten
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Kahytten (august 2018)

Broen
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Broen (marts 2018)

Gransvinget
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for medarbejdere ansat på Gransvinget (marts 2018)

Center for Børn, Unge og Familier

Forhåndsaftale om rådighedsvagt mellem Syddjurs Kommune og Socialpædagogerne

Forhåndsaftale mellem Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne/BUPL (PFF) og Center for Børn, Unge og Familie (januar 2020)

Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland, Dansk Socialrådgiverforening, Psykologforeningen og Center for Børn, Unge og Familier, Syddjurs Kommune (juni 2018)

Forhåndsaftale mellem Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne/BUPL (PFF) og Syddjurs Kommune, Familier og Børn, Familieværket (august 2016)

Akuttilbuddet
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for ansatte ved Akuttilbuddet (marts 2018)

Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for vikarer ved Akuttilbuddet (marts 2018)

Kollegiet
Lokalaftale indgået mellem Socialpædagogerne Østjylland og Syddjurs Kommune for ansatte ved Kollegiet (marts 2018)

Forhåndsaftale Syddjurs Kommune

MED aftale Syddjurs Kommune