Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt den 25. november 2020 - du finder materialet fra generalforsamlingen her. Generalforsamling 2021 afholdes tirsdag den 12. oktober.

Virtuel generalforsamling 25. november 2020

Dagsorden og tidsplan for generalforsamlingen
Forslag til generalforsamlingen skal være kredskontoret i hænde senest 18. november - send en mail til oestjylland@sl.dk

Forretningsorden

Regnskab 2019 og Budget 2021

Generalforsamling 2019

Oversigt over valgte på generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamlingen

Mundtlig beretning

Generalforsamlingshæftet 2019

Generalforsamlingshæftet (printversion)

Dagsorden for generalforsamlingen

Tidsplan for generalforsamlingen

Generalforsamling 2018

Artikel fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen 2. oktober 2018

Tidsplan og dagsorden for generalforsamlingen 2. oktober 2018

Forretningsorden for generalforsamlingen

Regnskab 2017 og Budget 2019

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingshæfte 2017

Referat fra generalforsamlingen 10. oktober 2017

Kredsformand Gert Landergren Dues beretning

Politiske indsatsområder ved faglig sekretær Mette Marhauer Thomsen

2. forbundsnæstformand Verne Pedersens tale på generalforsamlingen

Socialpædagogerne Østjyllands Pris 2017 gik til tillidsrepræsentanterne i Voksenhandicap i Hedensted Kommune - kun hende.

Regnskab 2016 og budgetforslag 2018

Kredsformand:
Gert Landergren Due

HB-medlemmer:
Gert Landergren Due
Jan Leth Nielsen
Anders Ransby
Line Hundebøll

Faglige sekretærer:
Jan Leth Nielsen
Mette Marhauer Thomsen

Kredskasserer:
Jan Leth Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Martin Dam (79 stemmer)
Dorte Maarslet Kristensen (77 stemmer)
Charlotte Hammer Pedersen (67 stemmer)
Jack Ahrendt Kistrup (67 stemmer)
Erik Borring (63 stemmer)
Yasmeen Hollesen (61 stemmer)
Steffen Bratbøl (59 stemmer)
Helene Marie Lynøe (56 stemmer)

Suppleanter til bestyrelsen:
Anne Juul Markussen (50 stemmer)
Dorthe Mortensen (45 stemmer)

Kongresdelegerede:
Lone Beider (68 stammers)
Åse Dyrholm Porup (62 stammers)
Eva Borring (57 stammers)
Joy McPhillips Sørensen (55 stammers)
Dorthe Mortensen (47  stammers)
Trine Holm Mikkelsen (44 stammers)
Ann Minet Andersen (43 stammers)
Ole Knudsen (39 stemmer)
Jeanne Kubert (36 stemmer)
Jørn Østergaard (35 stemmer)
Anne Juul Markussen (34 stemmer)
Susanne Jars (34 stemmer)
Monica Trier Taasti (33 stemmer)
Jens Lavdal (32 stemmer)
Lisbeth Buchwald Jakobsen (32 stemmer) - barsel
Henrik Johansen (32 stemmer)

Suppleanter til de kongresdelegerede:
Sune Lund Kristensen (29 stemmer)
Tina Pleman (26 stemmer)
Lene Møgelvang (21 stemmer)
Brian Christensen (20 stemmer)

Stemmeudvalget forudsiger lodtrækning mellem Jens Lavdal, Lisbeth Buchwald Jakobsen og Henrik Johansen i henhold til vedtægternes § 16, stk. 9.

Revisor:
Carsten Skovgaard

Revisorsuppleant:
Ole Simonsen

Der deltog 120 stemmeberettigede medlemmer i generalforsamlingen.