Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Støtter op om fællesskabet

Kredsformand Gert Landergren Due sagde i sin mundtlige beretning, at kombinationen af det traditionelle fagforeningsarbejde og det stærke fokus på fagets udvikling er omdrejningspunktet for kredsens arbejde. Det er Keld Vorup og Mia van de Sande helt enige i.

Keld Vorup

Keld Vorup, afdelingsleder, Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter

Hvorfor er du kommet til generalforsamling i dag?
– Jeg kommer, fordi jeg synes, det er vigtigt at støtte op om fællesskabet i min fagforening. Det er den, der har forhandlingsretten i forhold til mine løn- og arbejdsvilkår, så derfor har jeg en stor interesse i at være her og vise, at jeg bakker fagforeningen op.

Hvad får du ud af det?
– Jeg er afdelingsleder, og jeg er meget glad for at være medlem af en fagforening, der har fokus på os ledere. Det betyder utroligt meget for mig, at jeg kan komme til arrangementer, hvor jeg kan få ny viden om ledelse og masser af inspiration til, hvordan jeg kan agere som leder. Desuden møder jeg mine lederkolleger, udveksler erfaringer og diskuterer, hvordan vi kan skabe de bedst mulige vilkår for vores medarbejdere inden for de rammer, vi har at gøre med. Det er meget givende for mig.
– Desuden oplever jeg, at jeg som aktiv i min fagforening kan være med til at skabe et bedre samarbejde med tillidsrepræsentanter. Jeg synes, at kredsen gør et flot stykke arbejde med at styrke Trio-samarbejdet.

Hvad må kredsen gerne gøre mere af?
Det betyder meget for mig som leder, at vi har et konstruktivt samarbejde i Trio’en, hvor vi er enige om, at vi har nogle fælles mål, vi arbejder hen imod – og så har vi forskellige roller og opgaver, som vi skal varetage i hverdagen. Og det har kredsen i høj grad været med til at sætte fokus på.
– Det er en kæmpe gevinst for alle på arbejdspladsen, at det ikke er en kamp mellem lederen og de tillidsvalgte. Men at det er et samarbejde om at skabe de bedst mulige vilkår for både medarbejderne og de mennesker, vi arbejder med. Så jeg ser gerne, at kredsen fortsætter med at have fokus både på lederne og på Trio-samarbejdet.

Mia van de Sande

Mia van de Sande, Ørum Bo- og Aktivitetscenter, Norddjurs Kommune

Hvorfor er du kommet til generalforsamling i dag?
– Jeg er meget optaget af det fagpolitiske arbejde, og hvad der sker i kredsen. Og jeg vil gerne have indflydelse på, hvilken vej udviklingen skal gå. Det er også derfor, at jeg har valgt at stille op som kongresdelegeret.
– Og jeg må bare sige, at jeg fik en rigtig god mavefornemmelse, da jeg hørte Gerts beretning. Kredsen gør det rigtig godt, og jeg synes, at vi er inde i en rigtig god udvikling i forhold til vores fag og professionsudvikling. Det gør mig glad at være en del af det her fællesskab.

Hvad får du ud af det?
– Jeg bliver bekræftet i, at det er et utroligt meningsfyldt og vigtigt arbejde, vi laver som socialpædagoger. Vi har med nogle af de allersvageste i samfundet at gøre, og derfor er det helt afgørende, at fagforeningen også har fokus på vores faglighed. Det er helt afgørende, at vi er opmærksomme på, at vores faglighed betyder rigtig meget for dem. Og her er jeg glad for og stolt af at være med i en fagforening, som også prioriterer det højt.

Hvad må kredsen gerne gøre mere af?
Personligt er jeg meget optaget af, at vi skal være mere synlige i forhold til vores fag. Vi skal blive bedre til at forklare omverdenen, hvor vigtigt vores arbejde er – og hvor gode vi er til det. Det er noget af det, jeg gerne vil arbejde videre med i mit fagpolitiske arbejde.