Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

De nye politiske indsatser

Faglig sekretær Mette Marhauer præsenterede de nye politiske indsatsområder, som kredsen vil arbejde med i de næste to år.

Mette Marhauer

Mette Marhauer, faglig sekretær

Vi er Socialpædagogerne er overskriften på et medlemsprojekt, der er forankret i hele forbundet.

Det skal give ny viden om, hvad der skaber værdi for medlemmerne og være med til at udvikle nye idéer til, hvordan flere medlemmer får lyst til at engagere sig i Socialpædagogerne.

Det handler med andre ord om at udvikle og afprøve indsatser, der alle har til formål at øge værdien af et medlemskab hos Socialpædagogerne og øge graden af medlemsinvolvering.

I al ydmyghed synes vi, at vi allerede har set ideen i at involvere medlemmer i forskellige processer og projekter. Af flere omgange har vi kaldt det ambassadørprojekter – det handler i bund og grund om netop at styrke fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til sin fagforening. I det daglige omtaler vi det også tit som, at det faktisk er en god idé at spørge dem, det handler om. Så det har vi gjort.

Kredsen vil blandt andet gennemføre en tilbundsgående analyse af, hvordan den kommunikerer med medlemmerne.

Organisering er en helt afgørende del af grundlaget for at være fagforening. Er der ingen medlemmer at kæmpe for og at være et værdifuldt fællesskab for – så er der ingen Socialpædagogerne. Samtidig er det også sådan, at jo flere vi er, jo flere muskler vi har – jo bedre fællesskab kan vi være for jer, jo mere gennemslagskraft har vi på de forskellige platforme, hvor vi arbejder for jeres vilkår og for vores fags anseelse.

Vi har altid haft fokus på organisering og på, hvordan vi understøtter tillidsrepræsentanterne i denne opgave. Derfor har vi i den forløbne periode arbejdet med Projekt ”Task force til løsningen af organiseringens gåde”, som er et af de tiltag, vi har sat i søen på baggrund af TR-døgnet. Det har været en succes, så derfor vil vi nu udbrede resultater og ikke mindst metoden til alle tillidsrepræsentanterne, pointerede Mette Marhauer.

Dimittendindsatsen har siden 2007 været en centralt aftalt opgave mellem BUPL og Socialpædagogerne. Socialpædagogerne Østjylland har sammen med to andre kredse – Midt og Vestjylland og Nordjylland – udarbejdet en projektbeskrivelse, som lægger op til at nytænke selve dimittendindsatsen.

Vi tror på, at vi skal begynde før vores potentielle medlemmer overhovedet bliver nye kolleger. Derfor vil vi i samarbejde med BUPL Østjylland forsøge at styrke de studerendes relation til fagforeningerne og forhåbentlig være med til, at de studerendes forankring i forhold til organisering i en fagforening bliver et naturligt mindset.

Arbejdsmiljø har i de seneste perioder været et tilbagevendende tema, når det kommer til de besluttede politiske indsatsområder. Det vil det også være i den kommende periode. Og det bliver med afsæt i de projekter og de indsatser, vi allerede har afprøvet i projekt ’Arbejdsmiljø’, som vi tager med os videre.

De politiske indsatsområder vi præsenterer her, er de områder, hvor vi vil gøre noget nyt, noget andet og noget mere. Men der er jo også de indsatsområder, som tidligere er vedtaget og som stadig har vores fulde fokus. Dét vi allerede gør, og som vi vil fortsætte med at gøre i den kommende periode, fordi det virker, og fordi det giver mening.