Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Vox pop fra arbejdsmiljøkonferencen den 4. juni 2019

Læs hvad tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og lederen mener om Trio-samarbejdet og Socialpædagogerne Østjyllands rolle i at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Vi skulle lige finde formlen på samarbejdet

Villy Nielsen

Villy Nielsen, tillidsrepræsentant, Syddjurs bo- og aktivitetstilbud

Hvordan fungerer Trio-samarbejdet hos jer?
Det fungerer faktisk fint. Jeg blev tillidsrepræsentant for to år siden, hvor vi begyndte at have et rigtigt Trio-samarbejde. Vi skulle lige finde formlen på vores samarbejde, for vi har 17 afdelinger fordelt på syv ledere, syv arbejdsmiljørepræsentanter og så mig som eneste tillidsrepræsentant. Derfor var det vigtigt at aftale, hvem der havde ansvar for hvad. Nu er aftalen, at hvis der er brug for et Trio-møde, så indkalder en af os bare. Vi holder møder, når der opstår noget, som vi bør tage op hurtigst muligt. Det fungerer rigtig godt, fordi vi alle prioriterer det. Det er heller ikke et problem for mig at deltage i syv Trioer, så længe møderne ikke ligger på samme dag.

Hvad kan Socialpædagogerne Østjylland gøre for at styrke Trio-samarbejdet, så arbejdsmiljøet bliver endnu bedre?
Jeg vil gerne have, at Socialpædagogerne kigger på vilkårsaftalerne med kommunerne og vurderer, om det afsatte timeantal svarer til opgaverne. Vi er mange, der har fået nogle store områder, som vi skal dække, så tiden slår ikke altid til.
Men jeg synes faktisk, at kredsen gør det godt. Det er en rigtig god idé, at de har øget fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi har også fået meget information om Trio-samarbejdet, og det har hjulpet os til at implementere det på en god måde. Vi har blandt andet haft kredsens arbejdsmiljøkonsulent ude at holde oplæg for vores MED-gruppe, hvilket var med til at give os et fælles blik på arbejdsmiljøet og vores rollefordeling.

Jeg er blevet fagligt skarpere

Tina Hansen

Tina Hansen, arbejdsmiljørepræsentant, Syddjurs socialpsykiatri og indsats for socialt udsatte

Hvordan fungerer Trio-samarbejdet hos jer?
Det fungerer faktisk meget godt, at vi sidder alle tre sammen, for vi har jo nogle forskellige roller og bidrager med noget forskellig viden. Da vi indførte Trioen, lavede vi en aftale om at holde møde hver tredje måned, men lige for tiden er det mere. Vi har holdt mange møder på det seneste, fordi der er nogle store organisationsforandringer, som vi skulle vende sammen.
Vi kan nogle gange snakke om, hvem der nu lige har ansvar for hvad. Derfor har vi faktisk talt om, at vi vil afsætte tid til et særligt møde, hvor vi kun taler om det, så vi kan blive mere skarpe på vores roller hver især.

Hvad kan Socialpædagogerne Østjylland gøre for at styrke Trio-samarbejdet, så arbejdsmiljøet bliver endnu bedre?
Jeg er glad for, at der er kommet et øget fokus på os arbejdsmiljørepræsentanter, og jeg har fået skærpet min faglighed ved at deltage i de forskellige arrangementer og temadage. Arbejdsmiljøkonferencen var meget brugbar, og jeg er også rigtig glad for de møder, som Socialpædagogerne holder for kommune- og regionsgrupperne.
Nogle steder har man jo et Trio-samarbejde, hvor alle deltagere ikke kommer fra den samme fagforening, og så er der nogen, som aldrig kan få fx deres leder eller arbejdsmiljørepræsentant med til arrangementerne. Derfor er det da værd at undersøge, om man ikke kan lave noget på tværs af fagforeningerne fx med FOA og Socialrådgiverne, så man hjælper hinanden til at få et godt Trio-samarbejde op at køre. Måske kan de tre fagforeninger gå sammen om en konference eller skiftes på en eller anden måde, så de alle bidrager. 

Vi kan godt snakke om de svære ting

Kim Sørensen

Kim Sørensen, afdelingsleder, Botilbuddene Rodskovvej i Syddjurs Kommune

Hvordan fungerer Trio-samarbejdet hos jer?
Det fungerer rigtig godt, og vi kan godt tale om de lidt svære ting og de problematikker, som der nu engang er omkring arbejdsmiljøet. Meget af det daglige samarbejde foregår mellem arbejdsmiljørepræsentanten og mig i vores afdeling, for vi er en del af en større organisation, hvor vi har én fælles tillidsrepræsentant. Vi inviterer tillidsrepræsentanten med, når vi har noget, som skal drøftes på et Trio-møde, og de mange små ting, som er rettet direkte mod vores egen afdeling, klarer arbejdsmiljørepræsentanten og jeg i det daglige. Jeg tror, at det fungerer så godt, fordi vi har arbejdet meget med, at vi ikke er modstandere, men samarbejdspartnere der har et fælles ansvar for, at vi har et godt arbejdsmiljø.

Hvad kan Socialpædagogerne Østjylland gøre for at styrke Trio-samarbejdet, så arbejdsmiljøet bliver endnu bedre?
Det er lidt svært at svare på, når nu Trio-samarbejdet fungerer rigtig godt hos os. Men jeg synes, det er godt, at Socialpædagogerne Østjylland også signalerer, at arbejdsmiljøet er et fælles ansvar. Kredsen har fokus på at udvikle samarbejdet og guide og hjælpe os til at styrke det. Vi skal fx have besøg af deres arbejdsmiljøkonsulent på vores næste personalemøde, og det er rigtig godt, at vi på den måde kan få ny inspiration.