Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Arbejdsmiljø er en fælles sag

Arbejdsmiljø står højt på dagsordenen hos Socialpædagogerne Østjylland, som derfor inviterede Trioen til konference den 4. juni 2019 for at styrke samarbejdet om et godt arbejdsmiljø endnu mere.

Triomøde 4. juni

Næsten 120 tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere var samlet den 4. juni, hvor Socialpædagogerne Østjylland holdt arbejdsmiljøkonference. Arbejdsmiljøet er højt på dagsordenen hos den østjyske kreds, og konferencen skulle blandt andet bidrage med viden om, hvordan Trioen kan arbejde med forandringer, ligesom der var afsat tid til en dialog om, hvordan Socialpædagogerne Østjylland kan være med til at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøet i fremtiden.

– Vores ambition er at gøre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne til en fælles sag, som vi skal løse i fællesskab. Derfor byder vi op til en faglig dag, hvor vi taler om, hvordan forandringer kan håndteres i det fællesskab, som trioen udgør, ligesom vi gerne vil have jeres input til, hvordan vi i Socialpædagogerne Østjylland kan styrke jer som Trio og understøtte samarbejdet om arbejdsmiljøet, sagde formand for Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due, da han bød velkommen til konferencen.

Arbejdsmiljøkonferencen er blot en i rækken af arbejdsmiljøinitiativer fra Socialpædagogerne Østjylland, der også har øget fokus på arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde. Kredsen har blandt andet søsat Projekt Arbejdsmiljø, hvor de indtil videre har holdt omkring 40 oplæg om, hvordan arbejdspladser i fællesskab kan styrke arbejdet for et velafbalanceret arbejdsmiljø. Derudover er der blevet holdt temaeftermiddage for arbejdsmiljørepræsentanter, og kommune- og regionsgrupperne er blevet todelt, så AMR’erne har fået deres eget sparringsrum.

Tid er en udfordring
Ved hjælp af en elektronisk quiz, en såkaldt Kahoot, fik deltagerne på konferencen overblik over, hvilke udfordringer Trioen især oplever, og hvad de mener, at Socialpædagogerne Østjylland kan gøre for at styrke samarbejdet.

Quizzen viste, at Trio-samarbejdet fungerer godt langt de fleste steder, og at det især er tiden, der udfordrer Trioen, mens afklaring af rollerne og manglende prioritering også kan være et problem.

– Hvis der opstår noget akut, kan det være svært at få tid til at mødes, fortalte en af deltagerne på konferencen, mens andre oplevede en anden type problemer:

– Vi har nogle gode drøftelser i Trioen og træffer nogle gode beslutninger, men udfordringerne opstår, når vores beslutninger skal implementeres i personalegruppen.

Deltagerne mente især, at Socialpædagogerne Østjylland kan styrke Trioens samarbejde ved at holde flere fælles arrangementer for Trioen, mens en del også mente, at det ville være rart, hvis der på hjemmesiden var mere information og flere værktøjer rettet mod Trioen.

Samler medlemmernes ideer
Socialpædagogerne Østjylland vil nu arbejde videre med deltagernes input. Som en del af medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’, der skal styrke fællesskabsfølelsen i Socialpædagogerne, har kredsen også sendt en mail til sine 6.100 medlemmer for at få deres ideer til, hvordan fagforeningen i fremtiden kan udvikle sig til et stærkere og endnu mere attraktivt fællesskab.

Fra idé til konkrete tiltag
- Vi har inviteret 40 medlemmer til en mini-kongres den 15. august, hvor de skal arbejde videre med ideerne fra Idébanken, så de kan blive til konkrete tiltag, fortalte Gert Landergren Due.

Socialpædagogerne Østjylland holdt arbejdsmiljøkonference for Trioen den 4. juni. Omkring 120 tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere var samlet for blandt andet at tale om, hvordan Socialpædagogerne Østjylland kan være med til at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøet i fremtiden.