Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Skanderborg Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Skanderborg Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Hoved MED udvalg:
Ann Minet Andersen
Sølund
ann.minet.andersen@skanderborg.dk

Dorthe Mortensen, suppleant
Støttecentret Skanderborg
dorthe.mortensen@skanderborg.dk

Område MED ældre, handicap, psykiatri:
Ann Minet Andersen
Sølund
ann.minet.andersen@skanderborg.dk

Dorthe Mortensen
Støttecentret Skanderborg
dorthe.mortensen@skanderborg.dk

Område MED Børn & Unge:
Jette Barkholt
Skovbo
jette.barkholt@skanderborg.dk

Område MED Beskæftigelse og Sundhed
Susanne Jeppesen
Kompetencecenter Skanderborg
susanne.jeppesen@skanderborg.dk


Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Corona - særlige covid-19 aftaler
Samlet aftale med faglige organisationer i forbindelse med Covid-19
Tillæg til lokalaftale - dagtilbud og skoler
Mail sendt til TR i Skanderborg Kommune den 30. april
Aftale for Sølund - Covid-19 beredskab mellem SL, 3F, FOA og Skanderborg kommune- gældende fra den 1.12-21 - 28.02.22
Forståelsespapir vedr. Covid-19 - udmøntning af ny fælleserkæring – gældende indtil 8. februar 2022.

Skovbo
Lokalaftale om nedsættelse af den daglige hviletid på Skovbo - 1. december 2020

Skanderborg Fællesskaberne
Lokalaftale - daglig arbejdstid
Lokalaftale- daglig arbejdstid (Solsikken)
Lokalaftale for nattevagter ansat ved Skanderborg Fællesskaberne- gældende fra 1. januar 2022
Lokalaftale - Feriekoloni
Lokalaftale - Hviletid ved interne byt af vagt
Lokalaftale - Hviletid ved interne byt af vagt (Pensionatet og Kilden) 
Lokalaftale - Kurser og lignende
Lokalaftale - Nedsættelse af den daglige hviletid 
Lokalaftale -  Nedsættelse af den daglige hviletid (Pensionatet og Kilden) 
Lokalaftale - Udskydelse af afvikling af afspadsering 

Landsbyen Sølund
Forhåndsaftale mellem Landsbyen Sølund og Socialpædagogerne om funktionsløn for socialpædagoger - november 2016
Forhåndsaftale assisterende ledere

Sølund Boenhed 10
Lokalaftale om udvidelse af den daglige arbejdstid ved personalemøder - maj 2019

Sølund Boenhed 18
Lokalaftale vedr. AC-medarbejdere i Boenhed 18

Kompetencecenter Skanderborg
Forhåndsaftale mellem Skanderborg Kommune, Kompetencecenter, vejleder/mentor afdelingen og Socialpædagogerne - forhandlet marts 2016

Forhåndsaftale mellem Kompetencecenter Skanderborg og Socialpædagogerne om arbejdstidsbestemt tillæg for socialpædagoger - marts 2015

Forhåndsaftale mellem Kompetencecenter Skanderborg og Socialpædagogerne om honorering af rådighedstjeneste fra bolig - marts 2015

Funktionsbeskrivelse for dokumentations- og kvalitetsansvarlige ved vejleder/mentor afdelingen i Skanderborg Kommune - oktober 2015

Funktionsbeskrivelse for adm. koordinator ved vejleder/mentor afdelingen i Skanderborg Kommune - oktober 2015

Skanderborg Kommune
Kommunale praktik-, løntilskuds- og nyttejobstillinger i Skanderborg Kommune 2014

MED-aftale for Skanderborg Kommune - gældende fra 1. januar 2010