Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Norddjurs Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Norddjurs Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Hoved MED-udvalg:
Mia Hedegaard van de Sande
Ørum Bo- og Aktivitetscenter
mhvds@norddjurs.dk

Område MED:
Hanne Helt Kevy
Område Ørsted
hahk@norddjurs.dk

Mia Hedegaard van de Sande
Ørum Bo- og Aktivitetscenter
mhvds@norddjurs.dk

Anne Bryder Nielsen
Socialpsykiatrien, Stoppestedet Allingåbro
abn@norddjurs.dk

Michael Holm
Børne- og ungecentret Norddjurs
mih@norddjurs.dk

MED aftale Norddjurs Kommune

Vilkårsaftale for tillidshverv i Norddjurs
Grundmodel for medarbejderrepræsentanternes tidsanvendelse i Norddjurs Kommune

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Corona - særlige covid-19 aftaler
Fælles forståelse om rammerne om fleksibilitet under Covid-19
Mail sendt til TR i Norddjurs Kommune den 14. april
Lokalaftale indgået mellem Norddjurs Kommune og Socialpædagogerne Østjylland i forbindelse med Covid-19
Mail sendt til TR i Norddjurs Kommune den 27. marts

Område Ørum Afdeling Nøddebo
Lokalaftale vedr. nedsat hviletid (februar 2022)

Ørum Bo- og aktivitetscenter
Lokalaftale vedrørende arbejdstid for ansatte nattevagter i Socialområdet (marts 2021)
Lokal arbejdstidsaftale for Ørum Bo og Aktivitetscenter (januar 2013)

Børne- og Ungecenteret
Arbejdstidsaftale- nattevagter
Arbejdstidsaftale- tilrettelæggelse af arbejdstiden
Arbejdstidsaftale- puljetimer og tillæg
Lokalaftale om opsparing af afspadseringstimer
Lokalaftale om mulighed for daglig arbejdstid op til 16 timer
Lokalaftale om nedsættelse af hviletiden fra 11 til 8 timer

Skovstjernen
Aftale om 14-timers vagt på Skovstjernen (november 2019)

Ålunden og Skovstjernen
Aftale om nedsat hviletid 31. december og 1. januar Ålunden og Skovstjernen - maj 2018

Forhåndsaftale Norddjurs Kommune (2022)