Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Horsens Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Horsens Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Hoved MED udvalg:
Yasmeen Hollesen
Horsens Kommune
ssyh@horsens.dk

Område MED HPS:
Næstformand: Yasmeen Hollesen
ssyh@horsens.dk

Tove Sørensen
tos@horsens.dk

Lizette Natacha Falk Andersen
lnfa@horsens.dk

Område MED familie og forebyggelse
Maiken Jexen Zoffmann
Familiebehandler Horsens
mjz@horsens.dk


Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Corona - særlige covid-19 aftaler
Midlertidig lokalaftale i HPS under Covid-19
Mail sendt til TR i Horsens Kommune den 21. april
Fælles forståelse om rammerne for fleksibilitet under Covid-19
Mail sendt til TR i Horsens Kommune den 7. april

Lokalaftale indgået med Socialpædagogernes
Landsforbund, FOA og HPS i forbindelse med håndtering af
Corona-pandemi december 2021 - gældende 15.12.2021-10.01.2022

Lokalaftale indgået med Socialpædagogernes
Landsforbund, FOA og HPS for håndtering af lokalt opstået
udbrud af Covid-19 blandt beboere - gældende 15.12.2021-10.01.2022

Børn og Forebyggelse
Lokalaftale om frihed med løn den 24. december og 31. december for familiebehandlere i Familiecentret og plejefamiliekonsulenter (december 2021)

Horsens Krisecenter
Lokalaftale om arbejdsdagens længde (21. april 2021)

Center for Aktivitet, Udvikling og Læring
Lokalaftale om flekstid ved Aktivitet og Fællesskab Islandsvej 
Lokalaftale om seniordage for værkstedsassistenter(1. januar 2022)

Center for Arbejde, Udvikling og Læring og CKT
Lokalaftale frivilligt merarbejde 

Center for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte
Aftale om nedsættelse af fridøgnets længde på Kildegade 52 (1. maj 2021)
Forhåndsaftale for Pædagogisk uddannet personale 
Lokalaftale vedr. nattevagterne på Bo Døgn Ane Stauningsvej (1. januar 2018)
Lokalaftale om forlængelse af arbejdstid på Bo Døgn Ane Stauningsvej (1. januar 2018)
Lokalaftale om normtid på Bo Døgn Ane Stauningsvej (1. juni 2019)
Lokalaftale om forlængelse af arbejdstid på Bo Døgn Ane Stauningsvej i forbindelse med Sølund Festivalen (1. juni 2019)
Lokalaftale om nedsættelse af hviletid på Bo Døgn Ane Stauningsvej i forbindelse med jul og nytår (1. oktober 2019)

Ungecentret/Familiebehandlingen
Rådighedsvagt for Ungecentret/Familiebehandlingen (1. januar 2005)

MED-aftale Horsens Kommune