Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hedensted Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Hedensted Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Hoved MED udvalg:
Eik Mengers Kirkegaard 
Socialpsykiatrien
eik.kirkegaard@hedensted.dk

Område-MED - social omsorg:
Anders Buch
Bofællesskabet Rørkærvej
Anders.Buch@hedensted.dk

Område-MED - læring:
Eva Bruun
Handicapafdelingen, Søndergård
eva.bruun@hedensted.dk

Område-MED - beskæftigelse:
Eik Mengers Kirkegaard 
Socialpsykiatrien
eik.kirkegaard@hedensted.dk

Funktions MED - voksenhandicap
Tina Viola Koefoed
Mestringsenheden Hedensted
tina.koefoed@hedensted.dk

Anders Buch
Bofællesskabet Rørkærvej
anders.buch@hedensted.dk

Morten Schubert
Bofællesskaberne Uldum
morten.schubert@hedensted.dk

Nicoline Lorentzen
Bofællesskabet Egevej
nicoline.lorentzen@hedensted.dk

Tillidshvervvilkår i Hedensted
Aftale om vilkår for tillidshverv (FTR, TR, AMR og MED) inden for Socialpædagogernes overenskomstområde (1. februar 2014)

Forhåndsaftale mellem Hedensted Kommune og Socialpædagogerne Østjylland
Forhåndsaftale om tildeling af funktions- og kvalifikationsløn
omfattende pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv., omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter, pædagogisk personale inden for det forebyggende og dagbehandlende område, samt pædagogisk personale i særlige stillinger (1. oktober 2019)

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Bakkevej
Lokalaftale om arbejdstid på Bakkevej - maj 2023

Kildebjerget Bo- og beskæftigelse tilbud og Bortilbud Nørregade 12A
Lokalaftale - arbejdstid for ansatte nattevagter (2022)

Socialpsykiatrien
Rammeaftale om opgørelse af normtimer omfattende pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. ved Socialpsykiatrien - oktober 2019
Aftale om funktionstillæg for tilknytning til aftentelefonen under Socialpsykiatrien - september 2019

Søndergården
Lokalaftale gældende 1. januar 2023

Uldum Bofællesskab
Lokalaftale 12 timers vagter

Ungehuset Daugård
Lokalaftale Ungehuset Daugård (1. november 2020)

Ungeintegration Vest/Øst
Lokalaftale for indgåelse af nedsat hviletid ved Ungeintegration Vest/Øst - september 2018

U-TURN - CYK-projekterne
Aftale om aflønning af medarbejdere under turen til Alpe d'Huez i U-TURN, CYK-projekterne - juni 2019

Deltagelse i Sølundfestival
Forhåndsaftale om fravigelse af arbejdstidens længde i forbindelse med deltagelse i Sølundfestival - 29. januar 2018

Nedsættelse af hviletid og overflytning af timer
Rammeaftale om nedsættelse af hviletiden samt fridøgnslængden og overflytning af timer mellem opgørelsesperioder - 1. oktober 2017

MED-aftalen
MED-aftalen for Hedensted Kommune kan læses/udskrives her - 2015