Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Favrskov Kommune

På denne side vil vi løbende informere om de ting, der sker i Favrskov Kommune i forhold til de socialpædagogiske arbejdspladser.

Hoved MED-udvalg:

Charlotte Hammer Pedersen
Voksen handicap
mail: chp@favrskov.dk

Joy McPhillips Sørensen
Social og psykiatri
jomc@favrskov.dk

Sektor-MED Specialiseret Social:

Charlotte Hammer Pedersen
Voksen handicap
chp@favrskov.dk

Joy McPhillips Sørensen
Social og psykiatri
jomc@favrskov.dk

Thor Skovgaard
Åhuset Favrskov Døgntilbud Børn og Unge
atha@favrskov.dk

Vakant.

Grænseaftale
Grænseaftale vedr. omsorgs- og pædagogmedhjælpere - underskrevet af Socialpædagogerne, FOA og 3F (20. februar 2020)

Budgetforslag 2021-24
Høringssvar vedr. Favrskov Kommunes budgetforslag 2021-24

Corona - særlige covid-19 aftaler

Mail sendt til TR i Favrskov Kommune den 27. marts
Lokalaftale fra Favrskov vedr. Covid-19 beredskab – gældende 10.12.21-08.02.22

Døgntilbud
Lokalaftale til arbejdstidsaftalen samt aftale om hviletid og fridøgn for pædagogisk personale i Favrskov Kommunes døgntilbud (august 2019)

Handicap- og psykiatriområdet

Decentral arbejdstidsaftale for medarbejdere (basisgruppen) i Social Indsats
Ny Løn forhåndsaftale om funktions- og kvalifikationsløn på Handicap og Psykiatriområdet (januar 2021)

Voksenhandicap
Decentral arbejdstidsaftale for bostøttemedarbejdere ansat ved Voksenhandicap (februar 2018)

Ungetilbuddet Carma
Lokalaftale arbejdstid Ungetilbuddet Carma

MED-aftale
MED-aftale Favrskov Kommune

TR-vilkår og honorering
Vilkår for TR valgt i Social og Psykiatri (1. maj 2021)

Aftale om honorering af tillidsrepræsentanter (28. februar 2008)